Afgelopen dinsdag heeft het 1e oliebollentoernooi plaats gevonden. Het oliebollentoernooi was een gezamelijke activiteit voor de recreatie- en seniorengroep. Allereerst om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen maar zeer zeker ook om de beide groepen wat meer met elkaar in contact te brengen. Na een kort welkomstwoordje en een toost op het nieuwe jaar door de voorzitter, ging het toernooi van start. Er werd een 7-tal partijen gespeeld, steeds met een andere partner en andere tegenstanders. Bij drie partijen werd er gespeeld met een ‘handicap’; maar één racket per koppel, een doek over het net en met de niet dominante hand badmintonnen. Door deze handicaps werd de voorspelbaarheid van de einduitslag nog kleiner.

Tussen de partijen door was er een pauze om te genieten van alle mee gebrachte lekkere spullen. Frapante was dat er geen oliebol te vinden was op het toernooi! Na afloop werd er in de kantine nog wat verder gesmikkeld en werd de prijsuitreiking bekend.

1e prijs: Sanne Huizinga
2e prijs: Floor Ummels
3e prijs: Ger Reep

Ook de drie laagst geëindigde deelnemers zijn even benoemd geworden en hebben een medaille in ontvangst mogen nemen. Daarnaast werden er nog twee prijzen verloot onder alle deelnemers.
© 2013 BC SCC