Donderdag 22 juli heeft de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden in Sporthal Merode. Tijdens deze ALV zijn Rolph Limpens (voorzitter), Piëtro Janssen (penningmeester) en Sanne Meijers (jeugdzaken) om persoonlijke redenen afgetreden.

Er is vervolgens een nieuw bestuur gekozen. Dit nieuwe bestuur bestaat uit Guy Dassen (voorzitter), Lindsay Storcken (secretaris), Roel Ritterbeeks (prenningmeester; was secretaris), Jeroen Custers (toernooien), Corina Thewissen (jeugdzaken), Martin Kruitz (competitiezaken) en Sanne Huizinga (nevenactiviteiten; ongewijzigd). De contactgegevens van het nieuwe bestuur zijn te vinden bij Informatie -> Bestuur. 

Langs deze weg willen we het oude bestuur bedanken en het nieuwe bestuur veel succes toewensen.
© 2013 BC SCC