BC SCC is een veelzijdige vereniging waar op een breed niveau badminton kan worden gespeeld, van beginnen recreant tot de gevorderde wedstrijdspeler. Er. wordt competitie gespeeld op bonds- en districtsniveau. Daarnaast worden er diverse activiteiten en toernooien georganiseerd. BC SCC staat voor BadmintonClub Stein Challengers Combinatie. De badmintonvereniging is in 1996 ontstaan na een fusie van de toenmalige badmintonverenigingen BC Stein en BC Challengers. BC SCC is actief in sporthal ‘Merode’, aan de Merodestraat 33 in Stein. Sporthal ‘Merode’ is een gezellige hal met 13 dubbele badmintonbanen.

Binnen de vereniging zijn drie afdelingen actief, te noemen, competitie, recreatie en jeugd. Dit betekent dat er naast het vrij spelen deelgenomen kan worden aan onder andere trainingen, toernooien, competitie en cursussen.

BC SCC stelt zich als doel het beoefenen van de badmintonsport en het bevorderen van de badmintonsport in al zijn verschijningsvormen. De vereniging wil dit doel bereiken door:
- lidmaatschap te verwerven bij de NBB (De Nederlandse Badminton Bond);
- deel te nemen aan de door de NBB georganiseerde en goedgekeurde competitie- en andere wedstrijden;
- wedstrijden te organiseren;
- evenementen op het gebied van de badmintonsport te organiseren.

© 2013 BC SCC